L'eter

Блог за олфактивни преживявания

Tag: магнолия

Prima annusata 7

2012AA41629Напоследък живея в картина на Дали. Не завиждайте, безумно е. Дисторшън откъдето и да го погледнеш. Представям си как мозъкът ми като остатък от паста за зъби се самоизстисква през ушите и носа ми, ръцете ми безжизнени като преразтегнат ластик, а краката ми – надлежно разчленени, одялани и съединени наново с китайски клечки за хранене…Причини – бол. Тревожно гризане на нокти и ровене в косата, параноично озъртане и потръпване, депресивна сънливост и размекване. Модерно било. Не ви искам модите! Трябва да стъпвам внимателно, да се оглеждам, да се ослушвам, да търся не-пре-къс-на-то. Това напряга безпощадно, уморява. Затова ще прощавате дългото ми мълчание и отсъствие.

Read More

Чисто

da67c0e69ca8fe3a5579d54f4c6e4939Лятото литна нанякъде, поръбило си рокличката с наниз от дъждовни капки. Но не отлетя с щъркелите. Те си отидоха по-рано. Разбирам ги. Как ще стоят, когато гнездата им са подгизнали и гниещи? Дори и жабите не обичат толкова дъжд.

Но аз почти не усетих валежите. Лятото ми беше напечено. Поне до края на юли. Пък август настъпи жега. Там, където бях аз, нощите бяха уморени от температура, не се дишаше, не се спеше.

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén