Ароматът на нагряти от слънцето борови иглички блажено ме приспива. Сякаш отново съм на лятна практика с моите състуденти в Ботаническата градина край Варна. Тичам след пеперуди и водни кончета в следобедния припек, обръщам всяко камъче за бръмбарчета и гъсеници, подмятаме си глупави закачки с колегите и се смеем толкова високо, сякаш това е най-смешното нещо на света.

Read More