L’eter е игра на думи. Етер и букви. Аромати, свързани с миналото, настоящето и бъдещето ми. Любов. Написано. Простичките неща.

Може да намерите L’eter и в Facebook, Pinterest и Bloglovin.